Sparringspartner

Jeg oplever ofte at ledelsen bliver belastet 100 % af driftsopgaver og dermed ikke får tid til, at tænke nye og anderledes tanker og dermed flytte virksomheden.

Jeg kan således med min erfaring og kompetence bidrage med sparring/som inspirator og tovholder i processen.

Sparringspartneren kan være med til at tænke nye og anderledes tanker e, der kan blive til det lige de syvmileskridt i den rigtige retning som virksomheden trænger til.