Hvem er PinnerupConsulting

Mit udgangspunkt som konsulent og ledelsesrådgivning er 30 års ledelse erfaring indenfor virksomhedsledelse, produktionsledelse, logistik, kvalitet, miljø og strategiudvikling.

Jeg kan som sparrings partner gennemføre projekter med målbart resultat såvel økonomisk som tidsmæssigt.  Jeg har opnået effektivisering af produktion og logistik på 5-10 % pr. år, tilpasning af organisation, samt reduceret kapacitetsomkostninger således at et positivt resultat er opnået selv under finanskrisen Det er gennemført ved en struktureret og planlagt forløb med vægt på opfølgning i organisationen.

Jeg deltager også som supplement til ledelsen, idet jeg ofte oplever at virksomheds ledelsen bliver belastet 100 % af driftsopgaver og dermed ikke får tid til at tænke nye og anderledes tanker og dermed flytte virksomheden. Jeg kan således med min erfaring og kompetence bidrage med sparring/som inspirator og tovholder i processen.